DISTRIBUCE PHM

DISTRIBUCI PHM ZÁKAZNÍKŮMPři plánování jednotlivých dodávek dbáme na to, aby bylo vždy správné zboží ve správném množství, na správném místě a ve správném čase.

Distribuci PHM zákazníkům zajišťujeme prostřednictvím smluvních přepravců, a to v souladu s očekáváním klientů a optimalizovanými náklady. Vybíráme z množství výdejních terminálů rozmístěných po celé České republice vždy ten, který je k zákazníkovi nejblíže a je z něj možno expedovat požadovaný druh pohonných hmot.

Technické podmínky vyžadované od našich dopravců:

Na partnery, kteří nám poskytují přepravní služby, jsou kladeny vysoké nároky, s důrazem na bezpodmínečné plnění všech platných norem a nařízení souvisejících s přepravou PHM a taktéž na vybavenost cisternových návěsů a spolehlivost řidičů, kteří přepravy realizují.

Zboží je přepravováno výhradně vozidly vybavenými dle evropské dohody o přepravě pohonných látek (ADR). Cisterny jsou vícekomorové, se zajištěním zpětného jímání par a jsou vybavené moderním měřícím zařízením, tiskárnou plnících lístků a čerpadlem. Můžeme tedy zavážet čerpací stanice s podzemními i nadzemními nádržemi všemi požadovanými produkty se stoprocentním zachováním množství a jakosti zboží i v těžko dostupných místech. V současné době disponujeme přepravní kapacitou v řádech stovek tisíců litrů denně, což nám umožňuje okamžitě reagovat na přijaté objednávky našich zákazníků.

Pro podrobnější informace a certifikace paliv nás prosím kontaktujte telefonicky. Naši obchodníci jsou připraveni Vám zodpovědět všechny Vaše dotazy.

Dodáváme tyto druhy pohonných hmot:

  •     Motorová nafta třídy B, D, F - jakostní specifikace dle ČSN EN 590
  •     Benzin automobilový BA 95 Super - jakostní specifikace dle ČSN EN 228
  •     B30 směsná motorová nafta - jakostní specifikace dle ČSN 65 6508
  •     B100 methylester řepkového oleje (MEŘO) - jakostní specifikace dle ČSN EN 14214
  •     Letecký petrolej JET A1
  •     MN třídy 2 - motorová nafta pro arktické klima
  •     Bioethanol E85 – jakostní specifikace dle ČSN 65 6512
  •     Benzin automobilový BA 98 – jakostní specifikace dle ČSN 656505